header-landing-1.jpg
stadion.jpg

Algemene bepalingen

Heracles Almelo verstrekt seizoenkaarten voor het seizoen 2024-2025 onder de volgende voorwaarden:

1. De seizoenkaart geeft recht op toegang tot alle, voor het publiek toegankelijke, thuiswedstrijden in de reguliere competities van het eerste en tweede elftal van Heracles Almelo in het Asito Stadion. De seizoenkaart is tenzij anders gecommuniceerd niet geldig bij play-offs (promotie/degradatie en Europees), KNVB bekerwedstrijden, Europese wedstrijden en vriendschappelijke/oefenwedstrijden.
2. Op de verkoop van seizoenkaarten en het bezoeken van wedstrijden zijn de KNVB Standaardvoorwaarden en de huisregels van Heracles Almelo van toepassing. Deze KNVB Standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle (Seizoen) Club Cards en overige toegangsbewijzen in het betaald voetbal. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht onder het nummer 181/2002. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn te vinden op heracles.nl/seizoenkaart. De huisregels van Heracles Almelo zijn eveneens te vinden op heracles.nl/seizoenkaart. Door een seizoenkaart aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de toepasselijkheid van de KNVB Standaardvoorwaarden en de huisregels van Heracles Almelo.
3. De seizoenkaart blijft eigendom van Heracles Almelo en dient door de seizoenkaarthouder te worden vernietigd wanneer de overeenkomst tot het hebben van een seizoenkaart ten einde komt. Ook heeft Heracles Almelo het recht om een aanvraag voor een seizoenkaart te weigeren.
4. De seizoenkaarthouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de personen die op zijn/haar seizoenkaart toegang hebben gekregen tot het Asito Stadion.
5. Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en eventuele inname van de seizoenkaart die op naam van de betreffende persoon staat of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd heeft verkregen. Hetzelfde geldt voor fraude en/of misbruik van de seizoenkaart. Bij het opleggen van een stadionverbod of een blokkade van de seizoenkaart door toedoen van de seizoenkaarthouder vindt geen geldelijke restitutie plaats.
6. De seizoenkaart wordt bij aanvang aangegaan voor de duur van één seizoen. Binnen de gestelde termijnen kan de seizoenkaart niet tussentijds opgezegd worden. Voor seizoenkaarten van één seizoen zijn dezelfde betalingstermijnen en -opties van toepassing.
7. De tariefgroep genoemd ‘Kind’ bij seizoenkaarten in 2023-2024 zal vanaf het seizoen 2024-2025 alleen beschikbaar zijn voor het lidmaatschap Herakids+ (beschikbaar voor kinderen geboren na 1 juli 2012, €19,03 per seizoen). De naamgeving zal worden veranderd in het ‘Herakids+’-tarief.
8. Eveneens zal de tariefgroef genoemd ‘Jeugd’ bij seizoenkaarten in 2023-2024 vanaf het seizoen 2024-2025 alleen beschikbaar zijn voor het lidmaatschap Team Zwart Wit (beschikbaar voor jeugd geboren tussen 1 juli 2007 en voor 30 juni 2012, €19,03 per seizoen). De naamgeving zal worden veranderd in het ‘Team Zwart Wit’-tarief.
9. Ook gelden er speciale tarieven voor seizoenkaarthouders geboren voor 1 juli 1964 (tariefgroep genoemd ’60+’).
10. Een seizoenkaart tegen een lager tarief geeft alleen toegang voor personen uit de betreffende leeftijdsgroep of voor personen uit een goedkopere leeftijdsgroep. Wanneer de seizoenkaarthouder gebruik maakt van één van de bijzondere prijscategorieën, kan de seizoenkaarthouder uitsluitend zijn of haar seizoenkaart uitlenen aan iemand die in dezelfde of goedkopere prijscategorie valt. Indien een persoon, die niet onder de desbetreffende leeftijdsgroep valt, gebruik wil maken van deze seizoenkaart, moet hij of zij per wedstrijd het verschil in losse ticketprijs bijbetalen.
11. Als een seizoenkaarthouder recht heeft op een speciaal tarief, moet hij of zij dit uiterlijk zondag 30 juni 2024 kenbaar maken aan Heracles Almelo. Na deze datum vindt er geen restitutie meer plaats.
12. Er wordt geen korting over korting verleend; dit betekent derhalve dat uitsluitend het hoogste kortingspercentage c.q. bedrag geldt. Als een seizoenkaarthouder recht heeft op een speciale korting, heeft hij of zij uitsluitend recht op deze korting die van toepassing is op één stoel.
13. Als de seizoenkaart overgezet moet worden op een andere naam, dan dient de huidige seizoenkaarthouder samen met de nieuwe seizoenkaarthouder het overschrijvingsformulier in te vullen. Dit overschrijvingsformulier is te vinden op heracles.nl/overschrijvingsformulier
14. Als jij op de 20e van de maand óf eerder verlengt, dan wordt het bedrag op de 27e van dezelfde maand afgeschreven. Verleng jij je seizoenkaart ná de 20e van de maand, dan volgt de afschrijving op de 27e van de volgende maand. De eenmalige incasso’s vinden op vier data plaats: 27 mei, 27 juni, 27 juli óf 27 augustus. Als de incassering via de eenmalige machtiging niet mogelijk blijkt en/of het bedrag wordt gestorneerd, behoudt Heracles Almelo zich het recht voor de desbetreffende plaats(en) aan anderen te verkopen en/of de toegang te ontzeggen aan de seizoenkaarthouder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Als een seizoenkaarthouder contant wil betalen, dient deze betaling plaats te vinden uiterlijk zondag 26 mei 2024. Hierna heeft Heracles Almelo het recht om deze plek in het Asito Stadion aan een ander te verkopen.
15. Betreding van het Asito Stadion is geheel op eigen risico. Heracles Almelo is niet aansprakelijk voor geleden schade, zowel in het stadion als daarbuiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Heracles Almelo.
16. Heracles Almelo respecteert de privacy en beschermt de persoonsgegevens van de seizoenkaarthouder. Heracles Almelo houdt de seizoenkaarthouder graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de club, interessante acties die de club (eventueel in samenwerking met haar sponsors) organiseert, exclusieve aanbiedingen uit de FanServiceShop en nog veel meer. De seizoenkaarthouder kan zelf via login.heracles.nl aangeven welke mails hij/zij wel/niet wil ontvangen en zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigen.
16. De seizoenkaarthouder staat in voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via ticketing@heracles.nl of login.heracles.nl.
17. De Heracles Betaalkaart, waarmee consumpties in het Asito Stadion afgerekend worden, is sinds juli 2022 niet meer geïntegreerd in de seizoenkaart. Bezoekers kunnen van een losse betaalkaart in omloop als betalingsmiddel gebruik maken. Bij verlies en/of diefstal van een betaalkaart is Heracles Almelo niet verantwoordelijk voor het resterende budget dat op de betaalkaart staat. Heracles Almelo adviseert de seizoenkaarthouder om de betaalkaart te koppelen aan een Heracles Account via heracles.nl/betaalkaart. Heracles Almelo is niet verantwoordelijk voor het overzetten van het resterende bedrag dat op een betaalkaart staat. De seizoenkaarthouder dient dit bedrag zelf over te zetten via heracles.nl/betaalkaart of contact op te nemen met info@almelounge.nl.
18. Als de seizoenkaart door vermissing of diefstal niet meer in het bezit is van de seizoenkaarthouder, wordt de verloren/gestolen kaart, op vertoon van het legitimatiebewijs van de seizoenkaarthouder, geblokkeerd. Na betaling van € 10,- wordt een nieuwe seizoenkaart toegezonden of is de seizoenkaart af te halen in de FanServiceShop op vertoon van het legitimatiebewijs.
19. Als de QR Code op de seizoenkaart door beschadiging niet meer te lezen is, kan Heracles Almelo een nieuwe seizoenkaart uitdraaien. De kosten voor de productie en administratie bedragen € 10,-. De beschadigde kaart wordt dan geblokkeerd.
20. Het Asito Stadion is met ingang van het seizoen 2020-2021 volledig rookvrij op een aantal aangewezen rookzones buiten het stadion om na.
21. Voor het seizoen 2024-2025 worden nieuwe seizoenkaarten verstuurd en uitgedeeld. Als een seizoenkaarthouder van plek verhuist in het stadion, zal een nieuwe seizoenkaart uitgedraaid worden.
22. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB aan de club een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat de club u geen toegang tot het stadion mag verschaffen, ontstaat er geen recht op restitutie en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie. Met voornoemde sanctie wordt gelijkgesteld het door de club aanvaarden van een door de aanklager van de KNVB gedane schikkingsvoorstel.
23. Je schaft je seizoenkaart aan met je zwart-witte hart: om de club te steunen. Jouw support is onvoorwaardelijk, ongeacht het aantal wedstrijden dat je kan bezoeken. Natuurlijk gaan wij er in iedere situatie er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij bij ons kan zijn.
Ga terug naar heracles.nl/seizoenkaart